Det finns inga enkla svar på hur människor som flytt sina hemland bäst integreras in i sitt nya samhälle. Frågan är komplex och spänner från ekonomisk integration till sociala-kulturella aspekter.

Det sämsta ett nytt land ändå kan göra är att låta asylsökande vänta länge på sitt beslut. I Sverige ökade väntetiderna från sex till tolv månader år 2014. En studie från Arbetsmarknadsdepartementet visar att det försvårade integrationen och hade effekter på arbetsmarknaden hela sju år senare. Varje halvår av väntan ledde till en minskad inkomst med 14 procent.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!