Att vara försiktig när man promenerar hem genom mörka parker mitt i natten skadar såklart inte, men man ska också veta att den största risken för våldtäkt är inomhus, och då främst i folks hem. I mer än 90 procent av alla polisanmälda våldtäkter är offret en kvinna och i närapå samtliga fall är gärningspersonen en man.

År 2021 anmäldes totalt 9 962 våldtäkter i Sverige. Av de anmälda våldtäkterna var 9 026 anmälda brott avsåg våldtäkt mot kvinnor eller flickor, medan 642 avsåg våldtäkt mot män eller pojkar.

I tre fjärdedelar av alla våldtäktsfall från 2019 var den misstänkta personen bekant med offret på något sätt och i drygt en tredjedel av alla anmälda våldtäktsfall var offret och gärningspersonen i en nära relation. Bland våldtagna män var det avsevärt vanligare att gärningspersonen inte hade någon tidigare  relation till offret.

I en rapport gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå) granskades 785 slumpmässigt valda våldtäktsärenden från 2016. Granskningen visade att i bara 15 procent av fallen var parterna helt okända för varandra och endast 3-5 procent var så kallade överfallsvåldtäkter.

Det är med andra ord rent statistiskt sett farligare för en kvinna att tillbringa tid inomhus med bekanta än att röra sig ensam på stan bland främlingar.