Två gånger per år tar regeringen fram ett förslag om den ekonomiska politik man tänker föra, tillsammans med en budget, och presenterar den för riksdagen som fattar beslutet.

Budgetpropositionen läggs fram i september varje år och beskriver i detalj hur regeringen vill fördela inkomsterna till staten (ca 1000 miljarder per år) det kommande året, och vilka utgifter man förutspår. Den innehåller också en finansplan samt de lagförslag som ligger till grund för beräkningen av inkomsterna och utgifterna (till exempel skatteförslag).