När drottning Margrethe II av Danmark tillträdde sin tron 1972 blev hon den första kvinna att inta ämbetet. Detsamma gällde när Gro Harlem Brundtland valdes till statsminister 1981. Därefter har nästan samtliga länder i Norden och Baltikum haft både kvinnliga statschefer och statsministrar.