När vapenskramlet från Ryska federationen ökade i volym vintern 2022 förstärkte svenska Försvarsmakten sin närvaro på Gotland. Soldater från Norrbottens regemente I 19 omgrupperade till 181:a pansarbataljonen på P 18, Gotlands regemente. K-soldaterna ska nu ingå i nya förband på Tofta regementsområde.

Militärbegreppen är inte nödvändigtvis självklara för alla. Här går vi igenom Sveriges militära försvar och förklara hur det egentligen ser ut.

Militärstrategisk berg- och dalbana