Sveriges klimatpolitik styrs sedan 2018 av det klimatpolitiska ramverket. Syftet är att ge en långsiktighet till arbetet med klimatfrågor, och se till att varje ny regering arbetar mot samma mål. Ramverket innehåller tre delar:

  • Klimatlagen – som lagfäster att regeringens politik ska utgå från:
  • Klimatmålen – som säger att Sveriges nettoutsläpp ska vara noll senast 2045, och negativa efter det (upptaget av växthusgaser ska vara större än utsläppen).
  • Klimatpolitiska rådet – som utgörs av experter och oberoende rådgivare som utvärderar regeringens samlade politik mot klimatmålen.

Klimatpolitiska rådets utvärdering presenteras årligen i en rapport. I 2022 års upplaga, som överlämnades till regeringen i mars, är slutsatsen tydlig: Med nuvarande politik, förd i nuvarande takt, missar Sverige klimatmålen.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!