🎧
Lyssna på avsnittet: SpotifyApple AcastAmazonGoogle m.fl.

Flera föregångare hade genomfört stora förändringar på Forshedaverken under sin tid i vd-stolen innan Fredrick Martinsson tog över. Alla hade haft som mål att åstadkomma tillväxt och glömt bort det viktigaste: att göra vinst. Effekten blev att den familjeägda fabriken i Forsheda, några mil väster om Värnamo, hade slut på pengar i kassan.

Det mesta som görs på Forshedaverken är osynligt för de flesta av oss. Här tillverkas tråd, något som finns överallt: ingjutet i betong, som kraftöverföring, i en halskedja eller i material som gängats eller plattats till. Tråden anländer i spolar som väger ett ton. Sedan formas den till olika saker och det mesta sker mer eller mindre automatiskt. “Vi vill pilla så lite som möjligt på bitarna, utan maskinerna ska göra jobbet.” säger Martinsson och tillägger att de anställda är duktiga på att ställa och köra maskiner.

Han vet vad han talar om eftersom han tidigare var ansvarig för att produktionen i företaget. Samtidigt såg han hur den ene vd:n med fina meriter avlöste den andra. På pappret var de mycket kompetenta, presenterade stora visioner och nya idéer men i verkligheten gick det dåligt. “Det var inte det som behövdes för att driva ett mekaniskt bolag som tillverkar saker i tråd. Här behövs ju sunt förnuft, tekniska kunskaper” konstaterar Martinsson.

Martinsson beskriver sig själv som en person som kanske inte är den bästa att genomföra stora förändringar. Likväl lyckades han vända den fallande trenden för bolaget som funnits i drygt hundra år. Och detta trots att han inte visste så mycket om ekonomi när han tillträdde. “Jag visste inte vad likviditet var. Jag visste inte vad balans- och resultaträkning var och detta sa jag till styrelsen!”. Men styrelsen såg att han hade något som var lika viktigt - sunt förnuft - och lovade att stötta honom med det andra.

En av de saker han tog hjälp med var att försäkra sig om att produktkalkyleringen blev rätt. “Den kunskapen har varit absolut nödvändig för vårt bolag att gå från att med nöd och näppe få svarta siffror till att nu tjäna vettiga pengar och ha råd att investera.”

Men när Martinsson tillträdde befann sig Forhedaverken i kris, bolaget var tömt på likviditet och han fick be om uppskov med betalningarna. Att det samtidigt var finanskris gjorde inte saken bättre, men det var en tröst. De var inte ensamma om att ha det tufft. “Alla hade lika jäkligt. Alla kämpade för sin överlevnad” konstaterar han.

Martinsson hade ingen tidsplan när han tillträdde, inga planerade hundra dagar för att berätta om sin vision. Däremot hade han en lista på saker som han tyckte var illa skötta, som han kunde börja ordna upp redan första veckan.

Det fanns mycket att rätta till. Martinsson berättar att de tog in fel sorts jobb, det fattades teknisk kunskap, de räknade fel så att förtjänsten blev dålig eller uteblev, trots att de producerade stora volymer. Målet att växa i volym överskuggade det faktum att de inte tjänade pengar på sina uppdrag. “Vi tog allt” konstaterar han.

För en utomstående kanske det inte åtgärderna Martinsson gjorde verkar  så visionära saker men det var saker som fungerade. Det första han gjorde som vd var att försöka ta bort alla kostnader han kunde. Han granskade varenda faktura som kom in och frågade sig om företaget verkligen behövde det man köpte in? Man skar där man kunde. I ett excelark summerade Martinsson över 200 rader med allehanda saker som tidigare vd:ar ansetts nödvändiga, med allt från mångåriga leasingavtal på kaffeautomater till enstaka inköp. Allt som inte bidrog till produktionen ströks. “Ingen sponsring, ingenting, inga onödiga utgifter. Och det har vi faktiskt lärt oss jättemycket av” konstaterar Martinsson.

Foto: Anna Hållams för Vad Vi Vet.

En annan käpphäst var att man skulle fokusera på det väsentliga. “Håll oss med det vi är bra på. Gå inte utanför. Inte ens om vi har mindre att göra. Gör inga chansningar” Martinsson berättar att på tio nya projekt de tidigare gjorde tjänade man pengar på ett eller två.

Martinssons strategi framåt var enkel: Nu skulle de överleva genom att vara snåla och vara försiktiga, hålla sig till rätt jobb och göra det så bra de bara kunde eftersom nöjda kunder alltid är en klok strategi för framgång. “Tillväxt är inte viktigt. Lönsamhet är viktigt. Och det är farligt att säga så, för du får inte lönsamhet om du inte har tillväxt.”. Samtidigt symboliserar den kultur av sunt förnuft och stabilitet som Martinsson fostrat under sina nu tio år som vd och som visat sig funka. Forshedaverken är åter lönsamma.


Råd till nytillträdda VD:ar

Faktarutan görs i samarbete med Almi, som också sponsrar avsnittet. För information om vad Almi kan göra för dig - läs mer på almi.se/tasteget

Anna Benderius, vd för Almi i Jönköping, poängterar tre saker en nytillträdd vd bör tänka på.

  • Ha inte för bråttom. Ta dig tid att lyssna in, innan du sätter igång. “ Det är inte de första hundra dagarna som spelar roll, utan det är hela uppdraget och då hinner man lyssna”.
  • Bygg förtroende. Att vara vd är långsiktigt och man måste kunna stå för de beslut man fattar och kunna genomföra dem.
  • Var mer verkställande än direktör. Att vara verkställande innebär att varje dag arbeta med det som är viktigt. Det visionära är inte det viktigaste.

Lyssna och lär dig mer om att tillträda som vd

När ett bolag plockar in en ny vd utifrån uppmärksammas det ofta i media och man talar om att de har hundra dagar på sig att sätta sin prägel på verksamheten. I verkligheten kommer de flesta vd:ar inifrån och är väl bekanta med organisationens utmaningar. Det gör att den som redan har en idé om vad som måste ändras har en fördel och att det sunda förnuftet blir ett trumfkort.

I avsnitt 25 av “Nästa steg” får du höra hela berättelsen om hur Fredrick Martinsson lyckades vända Forshedaverken med sunt förnuft som ledstjärna. Du hittar avsnittet i din poddapp: Spotify, Apple, Google, Acast, Amazon/Audible m.fl.