Klimatkrisen vi befinner oss gör att alla som reser i tjänster måste ändra sina resvanor. När man tar del av fakta om flygets stora klimatpåverkan inser man att få andra aktiviteter har så stor påverkan på så kort tid som att flyga. Det gör att organisationer som pratar om att de tar klimatfrågan på allvar inte har något annat val än se till att de anställda tar tåget istället för flyget om de ska ha trovärdigheten i behåll.

För att reda ut hur man ska tänka när man vill börja göra tjänsteresor (eller semesterresor) med tåg har vi kollat upp fakta, läst på och dessutom tillbringat över tusen mil på järnvägarna mellan olika Europeiska huvudstäder. Det som följer är våra slutsatser.

Bryssel. Foto: Stephanie LeBlanc / Unsplash

Eliminera onödiga möten viktigaste klimatåtgärden

Innan man reser i tjänsten ska man fråga sig om resan är nödvändig. Företag som vill ta klimatfrågan på allvar måste börja med att uppdatera sin mötespolicy innan de ser över resepolicyn, och se över de tekniska möjligheterna som personalen har för att genomföra distansmöten.

Det fysiska mötet har ofta störst betydelse när man ska starta ett nytt projekt och behöver etablera förtroende hos varandra eller synkronisera förväntningar, och/eller när man vill fördjupa relationen mellan individer.

En positiv effekt av coronakrisen är att vi lärt oss ha möten på distans och därmed kanske inser hur många resor som trots allt inte kräver fysisk närvaro. Väldigt många möten kan ju lika gärna genomföras över telefon eller som videomöten. Investeringarna i den teknik som kan behövas om man ska ha lite mer sofistikerade möten betalar sig väldigt snabbt när man jämför med vad en resa egentligen kostar när man räknar ihop flyg, transfer, hotell och måltider.

Lärdom 1: Innan man reser i tjänsten ska man fråga sig om resan alls är nödvändig.

En annan slutsats är att de fysiska möten som anses vara nödvändiga alltid ska innehålla delar som syftar till att fördjupa relationen mellan deltagarna. Sett ur det perspektivet är det tydligt att även om det kan kännas effektivt att flyga fram och tillbaka till en stad i Europa under samma dag för ett möte, så är det sannolikt att man inte får ut allt man skulle kunna få ut av ett sådant möte eftersom det blir för kort.

Som i så många sammanhang är det viktigt att se till helheten, vilket i det här fallet är innebär att man inte enbart kan jämföra tiden det tar att resa mellan A och Ö, vilket tycks vara huvudargumentet till varför man väljer flyget istället för tåget.

Det gör också att det är klokt att stanna kvar på resmålet lite extra, för att ta chansen genomföra fler möten, eller möten med andra personer som man kan ha glädje av. Det är dessutom mer tids- och kostnadseffektivt än att behöva återvända till samma plats en gång till.

Lärdom 2. Alla fysiska möten ska innehålla delar som syftar till att fördjupa relationen mellan deltagarna. Det gynnar både det samtida samarbetet och planeten, eftersom det då är lättare att eliminera onödiga möten.

Det leder oss till den kanske viktigaste slutsatsen: vikten av att planera väl innan man gör resor i tjänsten. Två faktorer som bidrar till att en del personer reser väldigt mycket i tjänsten är dels att de faktiskt inte är särskilt duktiga på att tänka igenom syftet med sina resor ordentligt, och att det är för enkelt att boka flygresor. Hade det varit krångligare att planera flygresan hade de nog tänkt efter lite extra innan de bestämde sig för att åka till London över dagen. (Tåg är för övrigt enklare att boka än man tror – klicka här för en genomgång.)

Sunset view of Gran Via in Madrid
Barcelona. Foto: Florian Wehde / Unsplash

Barcelona t.o.r — en jämförelse

Eftersom Barcelona är av de städer som har flest branschmässor och dessutom ett behagligt klimat har det blivit en populär destination bland svenska företag. Vi har därför jämfört kostnaderna för att ta tåget dit istället för att ta flyget, som de flesta gör idag.

Med tåg tar man sig snabbast till Barcelona via Köpenhamn, Hamburg, Basel och Lyon (inklusive en övernattning på tåget mellan Hamburg och Basel). Med flyg åker man direkt till Barcelona med Norwegian från Stockholm eller Köpenhamn, eller via Frankfurt och München om man åker med SAS.

Bästa rutterna till europeiska städer med tåg
Snabbguide för dig som planerar din nästa europaresa i tjänsten eller på semestern med tåg.

För att göra jämförelsen rättvis har vi jämfört tågresor i första klass med motsvarande resor på flyget, från såväl Stockholm som Malmö. Jag har jämfört två typer av resor: en kortare resa med tre hela arbetsdagar på plats i Barcelona och en längre med fem arbetsdagar. Den senare kan även användas som jämförelse för en veckas semesterresa, när man lämnar Sverige på lördagen för att komma hem på söndagen. (I slutet av den här artikeln kan du se en genomgång av hur jämförelsen gick till, och se våra data.)

Slutsatser

För den korta resan (tre arbetsdagar i Barcelona) är tåget ca 5 000 kronor dyrare, oavsett klass och avreseort, när man bokar med kort framförhållning (1 v.). Med längre framförhållning (2 mån.) är skillnaden ca 3 000 kr för en andraklassbiljett och ca 1 500 för en förstaklassbiljett.

För den längre resan (fem arbetsdagar / borta en dryg vecka) är skillnaden bara en dryg tusenlapp. En anledning är att tågbiljetter inte ökar lika mycket i pris som flygbiljetter ju närmare avresedatumet man kommer. Medan tågbiljetterna ökar upp till 50 procent kan flygbiljetterna fördubblas i pris.

Flyget är en tidstjuv

Jämför man hur lång tid det tar att åka är det förstås ingen tvekan om att flyget är snabbast. Tar man hänsyn till den produktiva arbetstid man förlorar är tåget emellertid effektivare. Med flyget tar det mellan tre och fem timmar att ta sig till Barcelona från Stockholm och Köpenhamn, beroende på avreseort och om man mellanlanda eller inte. Lägg därtill att man ska ta sig till och från flygplatsen och dessutom vara där minst en timme innan. Även om man kan jobba på en del av flygresan försvinner alltid minst en halv arbetsdag.

Tar man tåget förlorar man däremot inte någon tid alls, utan kan snarare uppleva sig som mer produktiv än vad man varit på kontoret. Under de drygt trettio timmar som resan mellan Stockholm och Barcelona tar kan man utan problem jobba mer än två fulla arbetsdagar om man skulle vilja det.

Så här blir långresan med tåg i Europa trevligare
Några enkla knep gör långresan med tåg trevligare. Vår chefredaktör delar med sig av sina bästa tips.

Inga problem att jobba på tåget

För att avgöra i vilken utsträckning det är rimligt att jobba när man reser långt gjorde vi just den 550 mil långa resan Stockholm-Barcelona t.o.r. med tåg, och arbetade under den tiden med den här artikeln och den research som det krävde. (Den här artikeln publicerades när vi passerade Södertälje på väg hem!)

Vi kan därmed också intyga att den stress man kan känna över att inboxen fylls på när man är på tjänsteresa, eller att man saknar tid att sammanfatta och följa upp det som dykt upp på de möten man medverkat på, minskar när man tar tåget istället för flyget.

Målet: Barcelona Sants jänvägsstation. Foto: Per Grankvist / Vad Vi Vet.

Sammanfattning:

Nyckeln till ett klimatsmart resande är att resa mindre och att planera de resor man faktiskt gör så att man maximerar de fördelar fysiska möten har för att bygga förtroende och fördjupa relationer mellan människor.

Om en organisation minskar antalet tjänsteresor med hälften och räcker det för att kompensera för de högre resekostnader som tågresor medför i dagsläget, även om man bara bokar resor med kort varsel. Det gör det alltså fullt möjligt för en organisation att nästan helt eliminera sin klimatpåverkan från resor med bibehållen resebudget, och med ökad produktivitet som resultat!

Lyckas organisationen dessutom bli bättre på att planera sina resor och har lite längre framförhållning blir besparingarna ännu större eftersom biljettpriserna då blir lägre.

Det här bör du veta när du planerar din tågresa i Europa
Tips och tricks som gör bokningen enklare och resan bekvämare.

Så gjordes jämförelsen

För att göra jämförelsen rättvis har vi jämfört tågresor i första klass med motsvarande på flyget (Flex och SAS Plus), och samma sak med resorna i andra klass (LowFare+ och SAS Go). Vi har  jämfört två olika typer av resor: en kortare resa med tre hela arbetsdagar (09–19 enligt lokal sed i Spanien) på plats i Barcelona och en längre med fem arbetsdagar. Den senare kan användas som jämförelse för en veckas semesterresa, när man lämnar Sverige på lördagen för att komma hem på söndagen för att minimera antalet dagar man är ledig. Eventuella skillnader i pris mellan Stockholm och Malmö som avreseort undersöktes också, för båda typer av resor.

Här är de faktorer vi vägde in:

  • För att ta höjd för att biljetter är dyrare när man bokar med kort varsel har vi även jämfört priserna när dessa resor bokades med en veckas varsel och med två månaders varsel.
  • Kostnaderna för klimatkompensering samt transfer till och från flygplatsen ingår i beräkningarna för flygets resekostnader eftersom tåget avgår och ankommer till stadskärnorna.
  • Eftersom olika organisationer har olika policys för vilken typ av boende man använder sig av har vi inte inkluderat boendet på plats i Barcelona i beräkningarna, med ett undantag. För den längre resan ingår kostnaden två extra hotellnätter för flygresenären som också får två extra helgdagar på plats att turista, eftersom avresan och ankomsten till Sverige sker samma dag som tågresenären. Priset för dessa hotellnätter är beräknat som ett genomsnitt av priserna på Trivago för ett fyrstjärnigt hotell i Barcelona när man bokar med kort respektive lång framförhållning.
  • Tågalternativet är inte fullständigt klimatneutralt. Danska DSB använder fortfarande dieseltåg på vissa av sina sträckor och åker man via Rödby-Puttgarden (vilket är huvudalternativet) tillkommer också utsläpp från Scandlines hybridfärjor. På grund av svårigheter att uppskatta dessa utsläpp har vi inte kunnat beräkna vilken klimatkompensering som vore lämplig, men det rör sig i sammanhanget om så små utsläpp att det endast skulle påverka priset med några tior.
  • Jämförelsen gjordes 9:e september 2018, och den växlingskurs som användes var 1 EUR = 10,48 SEK.

Ta del av datan

All information som samlades in finns publicerat i ett Google-dokument som du kan ta del av.

Tåg/flyg till Barcelona - Google Drive