Från och med den 1 september 2022 kan du ta nattåget från Stockholm direkt till Hamburg. Nattågen blir en del av det nätverk av europeiska nattåg som efter många års tillbakagång nu växer och blir allt mer populära. Trafikverket SJ planerar också en tätare och mer effektiv trafik från Sverige till och från Köpenhamn när höghastighetstågen från kontinenten når upp till den danska huvudstaden.

Klimatkrisen vi befinner oss gör att alla som reser i tjänster måste ändra sina resvanor. Få andra aktiviteter har så stor påverkan på klimatet på så kort tid som att flyga. De globala utsläppen av koldioxid från flyget är ca 2,4 procent av de globala utsläppen. Den så kallade höghöjdseffekten gör dessutom att klimatpåverkan från flygutsläppen blir ungefär dubbelt så stor som koldioxidutsläppen ensamt, sammanlagt räknar man att flyget står för ca 5 procent av den globala uppvärmningen. Det gör att organisationer som pratar om att de tar klimatfrågan på allvar inte har något annat val än se till att de anställda tar tåget istället för flyget om de ska ha trovärdigheten i behåll.

För att reda ut hur man ska tänka när man vill börja göra tjänsteresor (eller semesterresor för den delen) med tåg har vi kollat upp fakta, läst på och dessutom tillbringat över tusen mil på järnvägarna mellan olika Europeiska huvudstäder. Det som följer är våra slutsatser.