Taiwan är drygt elva gånger större än Gotland, och ligger sexton mil sydost om Folkrepubliken Kina. Önationen och det stora grannlandet har en lång gemensam historia med den första officiella kontakten redan år 239. Taiwan tillhörde Kina från 1600-talet fram till 1895 då man förlorade kontrollen till Japan. När Japan i sin tur förlorade andra världskriget föll Taiwan tillbaka i Kinas händer.

Ön blev ett starkt fäste för de kinesiska nationalisterna som från 1927 förde ett blodigt inbördeskrig mot kommunisterna som leddes av Mao Zedong. När nationalisterna förlorade kriget 1949 var det till Taiwan som de tog sin tillflykt.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!