Den 14:e maj 1981 erkände riksdagen svenskt teckenspråk som dövas primära modersmål, vilket gav dem rätten att använda det som undervisningsspråk i skolor. Sverige var det första landet i världen som erkände ett teckenspråk som officiellt språk.

Tidigare var språket inte tillåtet i skolor och döva fick därför kämpa med läppavläsning och talträning. Teckenspråk ansågs inte vara ett fullvärdigt språk och betraktades till och med som hämmande för språkutvecklingen.