Den 14:e maj 1981 erkände riksdagen svenskt teckenspråk som dövas primära modersmål, vilket gav dem rätten att använda det som undervisningsspråk i skolor. Sverige var det första landet i världen som erkände ett teckenspråk som officiellt språk.

Tidigare var språket inte tillåtet i skolor och döva fick därför kämpa med läppavläsning och talträning. Teckenspråk ansågs inte vara ett fullvärdigt språk och betraktades till och med som hämmande för språkutvecklingen.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!