Varenda en av oss har påverkats av terrordåd. Du med. Vare sig du tänker på det eller inte. Med största sannolikhet har det inte hänt dig direkt, kanske inte ens någon du känner. Men du har sett det på nyheterna. Hört folk prata om det. Läst på nätet. Känt oron, både din egen och andras.

Den oron, ofta legitim men ibland oproportionerlig, har lett till stiftade lagar och att friheter har tummats på. Enkelt uttryckt har världen förändrats i terrorismens efterdyningar. Det här är ofta målet med terrorismen, men medan alla påverkats av den och världen formats av den har vi fortfarande inte lyckats enas om vad terrorism är.

Exempel på vad som kan vara ett terrordåd är enkelt att kasta ur sig – självmordsbombningar, flygplanskapningar, knivdåd – men ännu finns ingen universellt accepterad definition av själva fenomenet terrorism.

Terrorist eller frihetskämpe

En av anledningarna är att alla inte alltid är helt överens om vem som är terrorist. Du har säkert hört det förut, att den enes terrorist är den andres frihetskämpe. Smått raljant, javisst, men det sätter fingret på problemet.