Under natten till lördagen den 26:e april 1986 genomfördes ett test på reaktor fyra vid Tjernobyls kärnkraftverk norr om staden Prypjat i norra Ukraina (dåvarande Sovjetunionen). Säkerhetssystemen i reaktorn drevs av ström från elnätet, inte direkt från reaktorn, och i händelse av strömavbrott fanns reservgeneratorer som gick på diesel. I samband med att reaktor fyra skulle tas underhåll passade man på att testa att turbinerna i kraftverket kunde leverera ström till säkerhetssystemen under den korta stund som det tog för dieselgeneratorerna att starta.

Idag simuleras den här typen av tester på olika sätt men 1986 hade Sovjetunionen inte möjlighet att testa systemen på annat sätt än genom att göra det i drift. I teorin borde det inte varit några problem, men testet var dåligt genomtänkt och illa förberett. Reaktorns konstruktion hade flera fel och kärnkraftverket saknade ett genomtänkt säkerhetsarbete.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!