När de flesta av oss tänker på vår förmåga att försvara Sverige tänker vi ofta fel. Eller i alla fall inte helt rätt. För när man hör ordet “försvar” är det lätt att tankarna fastnar vid soldater och stridsflyg, kanoner och gevär, men det är inte hela bilden.

Sveriges försvar består nämligen av två delar. Den ena biten är den militära men många missar den andra, minst lika viktiga, pusselbiten: sig själva.

Gemensamt ansvar för försvaret

Alla Sveriges medborgare och bofasta mellan 16 och 70 års ålder har totalförsvarsplikt. Det innebär att dessa i händelse av krig är skyldiga att göra vad de kan för att bidra till att försvara Sverige. Planerar man att fly till Norge om ryssen kommer riskerar man med andra ord fängelse eller böter.