Under vinterkriget i Finland 1939-40 gick min mormor med i den frivilliga försvarsrörelsen Lotta Svärd. En av mormors uppgifter var att åka skidor till flygplatsen för att spana efter sovjetiska bombplan. Just den här vintern var en av de kallaste som uppmätts i Finland och temperaturen låg oftast mellan - 20°C  och -40°C. Mormor sade ofta att hon avskydde ryssen, men hon ville sällan tala om det hon upplevt under kriget.

De flesta finländare har minst en äldre släkting som upplevt krig. Min morfar åkte till fronten, kom hem och dog senare av sviterna av sin alkoholism. Han var inte ensam om det, tillverkningen av svaga alkoholdrycker upphörde under kriget och folk konsumerade uteslutande starksprit. När freden äntligen kom fortsatte många att dricka stora mängder alkohol (fram till slutet av 1960-talet var det nästan bara män som drack sprit i Finland).

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!