Tromber är mycket kraftiga virvelvindar som bildar en nästan lodrät virvel. För att tromber ska bildas krävs flera väder förhållanden samtidigt. Varm, fuktig luft, ostadig väderförhållanden och slutligen vindar på olika höjder som rör sig i olika riktningar i olika hastigheter. Tromber kan ha en diameter på mellan 100 meter och en kilometer.

Tromber är inte vanliga i Sverige, men förekommer ibland på sommaren. Tre fjärdedelar av alla tromber som registrerats uppkommer i de Förenta staterna där man har i genomsnitt 1000 tromber per år. Där kallas de för tornados eller twisters. Den meteorologiska förklaringen är att den kalla torra arktiska luften från Kanada kolliderar med den heta och fuktiga fuktiga luften Mexikanska golfen på den stora prärie som breder ut sig över den amerikanska mellanvästern.

Till skillnad från orkaner går tromber inte att med säkerhet koppla till klimatförändringarna. Trots sin destruktiva natur är tromber relativt små jämfört med andra extrema väder. Orkaner kan till exempel vara många kilometer i diameter men enligt National Geographic Society var den största tromb som uppmätts "bara" 4,2 kilometer bred.

Tromberna är dessutom kortlivade och varar från några sekunder till några timmar, jämfört med dagar och veckor för orkaner. Det här gör tromberna svåra att både studera och simulera för de forskare som förutspår klimateffekter.

Dessutom saknas en hel del historiska data. I de Förenta staterna finns bara uppgifter om tromber från 1950-talet och framåt. Den ökning i antalet tromber som registrerats sedan dess berättar inte hela historien. De var inte förrän på 1950-talet som väderradarsystem med dopplerradar började användas där . Innan dess byggde all statistik på observationer vilket gjorde att om ingen såg tromben fanns inga uppgifter om att den existerat. Sammantaget gör det tromber svårförklarliga.