Under Covidpandemin ökade antalet våldsbrott i Förenta staterna, men trots det ligger siffrorna på bara en tredjedel jämfört med våldsstatistiken på 1990-talet. I själva verket har grova brott minskat för varje år de senaste 18 åren. Enligt data från den federala amerikanska utredningsbyrån, FBI, sjönk till exempel våldsbrott med 49 procent mellan 1993 och 2019 medan mord och dråp sjönk med 47 procent. Män mördades generellt oftare än kvinnor, medan kvinnor utsattes för fler sexualbrott. Totalt sker som sagt ändå färre våldsbrott. Trots detta är amerikanerna generellt mer rädda för att utsättas för brottslighet nu än förut och specifikt kvinnor är räddare än män.

I Sverige började det dödliga skjutvapenvåldet öka vid mitten av 00-talet i Sverige och har fortsatt så sedan dess. Däremot har brott mot enskild person, som misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kredit-bedrägeri eller nätkränkning, minskat. Precis som amerikanerna är ändå svenskarna allt räddare. År 2020 var nästan hälften av alla svenskar, 47 procent rädda för att bli utsatta för våld. Det är mer än året innan och mycket mer än 2011, då siffran bara låg på 27 procent.

Föräldrars rädsla begränsar barnens liv

Att vi är räddare nu än för 20–30 år sedan påverkar bland annat våra barns rörelsefrihet. En brittisk studie från 1990 visar att åttaåringar för 30 år sedan bara rörde sig på en niondedel av det geografiska område barn fick röra sig på två generationer bak i tiden. På 1970-talet fick 80 procent av alla brittiska sju- och åttaåringar gå själva till skolan medan bara tio procent fick det på 1990-talet. I dagens USA får 70 procent av alla tolvåringar sällskap av en vuxen till och från skolan. Studier visar att barn som själva får gå, cykla eller ta bussen till skolan mår och presterar bättre  jämfört med de som får bilskjuts av sina föräldrar. I Sverige har antalet barn som får gå eller cykla själva till skolan halverats sedan 80-talet.

Åldern då den anses lämpligt för ett barn att röra sig utomhus utan utan tillsyn av vuxna. För en generation sedan var brittiska barn som lekte själva utomhus nio år, medan i dag i medeltal är elva år.