Många av oss har under det senaste året av pandemi lidit av både ångest och sömnlöshet. Det är inte bara en känsla, Folkhälsomyndigheten bekräftar att svenskarnas psykiska välbefinnande sjunkit under 2020. Sömnlöshet och andra sömnproblem går ofta hand i hand med psykisk ohälsa. Det här gäller inte bara Sverige. En rapport av World Economic Forum visade att 70 procent av de tillfrågade sagt att pandemin påverkat deras sömnvanor till det sämre.