Många av oss har under det senaste året av pandemi lidit av både ångest och sömnlöshet. Det är inte bara en känsla, Folkhälsomyndigheten bekräftar att svenskarnas psykiska välbefinnande sjunkit under 2020. Sömnlöshet och andra sömnproblem går ofta hand i hand med psykisk ohälsa. Det här gäller inte bara Sverige. En rapport av World Economic Forum visade att 70 procent av de tillfrågade sagt att pandemin påverkat deras sömnvanor till det sämre.

För att råda bot på sömnsvårigheterna har många testat på tyngdtäcken som ska förbättra sömnen för personen som ligger under dem. Tyngdtäcken väger vanligtvis mellan fem och femton kilogram och är ofta fyllda med kedjor eller bollar. Tyngden lär framkalla en känsla av trygghet och välbefinnande, inte helt olikt det en lindad baby känner. Länge använde man bland annat tyngdtäcken för att minska ångest hos autistiska barn. Teorin är att täcket också för vuxna ska kännas som en kram som lugnar ner kroppens nervsystem och skapar en känsla av välbefinnande.

Det saknas ändå forskning som skulle stärka påståendet att tyngdtäcken verkligen gör att man sover bättre. Det finns många som upplever förbättrad sömn, men de vetenskapliga bevisen finns helt enkelt inte.