I Förbundsrepubliken Tyskland har alla två röster i valet till förbundsdagen, det tyska parlamentet. Valet sker vart fjärde år och då röstar man dels på den kandidat man vill ska sitta i förbundsdagen, dels röstar man på det parti vars politik man sympatiserar mest med. Det är sedan förbundsdagen som avgör vem som blir förbundskansler.

Rösterna mellan kandidaten och partiet behöver inte stämma överens, det vill säga att rösten på kandidaten behöver inte vara av samma parti som man ger sitt andra röst till. Här skiljer det tyska systemet sig alltså mot det svenska.

Man röstar likväl på både partiet och kandidaten med samma röstsedel. Alla som fyllt 18 är röstberättigade och kan rösta på plats eller i förtid. Valdeltagandet brukar ligga runt 80 procent.

Spärren till förbundsdagen är 5 procent. Undantaget görs dock för partier som representerar nationella minoriteter (exempelvis sorber, friser, romer och danskar).

Förbundsdagen är Tysklands parlament som håller till här i riksdagsbyggnaden mitt i Berlin. Foto: Markus Schreiber / AP via TT.