I Förenta staternas högsta domstol avgörs alla mål som inte kan avgöras i lägre instanser i federationens eller delstaternas rättsystem. I domstolen (även kallat SCOTUS - the Supreme Court of the United States) avgörs i huvudsak mål som kan fungera som prejudikat för lägre juridiska instanser, genom att tydliggöra hur man anser att den amerikanska konstitutionen från 1789 bör tolkas i dagens läge.

USA tillämpar en av de äldsta grundlagarna i världen, bokstavligen skriven för en helt annan tid än vår. I den nämns exempelvis inte ordet "kvinna" en enda gång, men inte heller ordet "frihet", något som den f.d. domaren Ruth Bader Ginsburg poängterade när hon drev ett mål i domstolen.

Eftersom grundlagen i grund och botten är föråldrad har man längs vägen adderat olika tillägg för att den ska fortsätta att vara relevant. I dessa finns dock motstridiga direktiv vilket gör den amerikanska lagen öppen för tolkningar på ett annat sätt än i länder som har en relativt ny grundlag. (Den svenska är från 1976.)