I själva verket är kopplingen enkel och kan bäst summeras så här: klimat är vad du förväntar dig medan väder är vad du får. Väder är de meteorologiska förhållanden du upplever utomhus varje dag: sol, regn, dimma etc. Allt du ser i din väderapp eller det du avläser på en termometer är faktorer kopplat till vädret. Vädret kan förändras från en stund till en annan, från dag till dag och det skiljer sig mellan olika årstider. Men allt är likväl väder.

Klimatet är det genomsnittliga vädret över tid. Vi kan förvänta oss mer nederbörd under sommaren än vintern i Sverige och att maj är varmare än november. När man hör att någon säger att det är värmerekord i Arktis, talar de alltså om klimatrekord.

När man talar om klimatförändringar talar man alltså om de långsiktiga förändringarna i vädret. Sveriges klimat har exempelvis blivit både varmare och blötare de senaste decennierna, och temperaturen här har stigit mer än för jorden som helhet. Enligt Parisavtalet är det internationella målet är att klimatförändringen ska ligga under 1,5 grader. I Sverige har vi redan passerat det, och ökningen fortsätter.

Så även om man inte kan koppla enskilda skyfall eller torrperioder till klimatförändringarna, vet vi att klimatförändringarna ger upphov till mer extremt väder eftersom vi kan mäta genomsnitten. (2021 tilldelades Nobelpriset i fysik upptäckterna av detta samband.)

De senaste decennierna har kraftiga regn med översvämningar som följd blivit vanligare än vad de tidigare varit tidigare. Klimatforskare har länge förutspått att de stora utsläpp av växthusgaser som mänsklig konsumtion, föda och transportval ger upphov till kommer att orsaka fler översvämningar, värmeböljor, torrperioder, oväder och andra sorters extremväder.