Under hösten 2021 ändrade Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) sitt vädervarningssystem för att det både skulle bli bättre och lättare att begripa. Syftet med SMHI:s vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap.

I det förnyade systemet benämns SMHI:s vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.