Låt fakta avgöra vem du röstar på

Vi sammanfattar partiernas politik och ger dig fakta om de viktigaste frågorna i valet. Så här gör du för att göra ett faktabaserat val den 11:e september.

På valdagen den 11:e september röstar vi om vem som ska styra i kommunen, regionen (f.d. landstinget) och riksdagen, tre olika nivåer i samhället med olika funktioner. Som du vet sköter kommunerna de flesta lokala frågor och riksdagen de flesta nationella frågor. Regionerna är mittemellan, det vill säga att de hanterar de frågor som är för stora för enskilda kommuner men för regionala för riksdagen, vilket i huvudsak handlar om sjukvård och kollektivtrafik

1.

Identifiera hjärtefrågor
Du har antagligen ett par frågor som du verkligen brinner för när det gäller hur du vill att samhället ska utvecklas, eller hur? Utgå från de här när du väljer vem du röstar på, och ta samtidigt reda på vilken nivå som besluten fattas i den här frågan: i kommunen, regionen eller riksdagen.

2.

Ta reda på fakta inom dessa frågor
Inom alla områden finns det problem och utmaningar. Ta reda på fakta om vad som orsakar problemen och vad forskningen säger gällande hur de skulle kunna lösas. (Vi hjälper dig på traven när det gäller de frågor som svenska folket tycker är viktigast, se nedan.)

3.

Utvärdera partierna utifrån det du lärt dig
När du nu vet vad som krävs för att kunna lösa problemen är det dags att utvärdera partiernas förslag på området. Det parti som har vettigast förslag i linje med vad forskningen säger är det parti du borde rösta på. Kom ihåg att olika partier har olika bra förslag inom olika områden och välj det parti som har bäst förslag inom flest områden.

Låt oss titta närmare på var och ett av dessa tre steg.

1. Utgå från dina hjärtefrågor

Alla har några frågor som de tycker är extra viktiga för att skapa ett bättre samhälle. Det kan handla om allt från att förkorta sjukvårdsköerna, motverka kriminalitet i utsatta områden eller att se till att Sverige når våra klimatmål. Oavsett vilka frågor som är dina hjärtefrågor ska du välja två, tre frågor som är extra avgörande. Det är de här frågorna som kommer fälla avgörandet för vilket parti som du väljer. Välj inte fyra frågor och absolut inte fem frågor eftersom det både tar mer tid och riskerar att göra ditt val onödigt komplext. Du måste ju ha tid att läsa på ordentlig inom var och en av dessa frågor.

Nästa steg är att ta reda på så mycket som möjligt om vad som orsakar problem inom dessa områden och hur man skulle kunna lösa dem. Att Googla är en bra början för att hitta olika källor och rapporter över hur olika utmaningar skulle kunna övervinnas inom var och en av dina hjärtefrågor. (så här gör du för att utvärdera källor)

För att hjälpa dig lite på traven har vi tagit reda på fakta om de frågor som svenska folket säger är viktigast för dem i valet. (Vi har utgått från Novus undersökning och kompletterat med egna undersökningar bland vår publik.) De flesta förklaringar tar mindre än fem minuter att läsa.

2. Ta reda på fakta inom dessa frågor

Lägg till fakta i ditt flöde

I våra sociala kanaler publicerar vi både fakta om viktiga valfrågor och summeringar av partiernas politik varje dag. Det är ett enkelt sätt för dig att lära dig något nytt varje dag, utan ansträngning!

3. Utvärdera partierna utifrån den fakta du lärt dig

När du vet vad som gäller inom en viss fråga är det dags att kolla vilken politik partierna vill föra inom detta område. Notera att alla partier inte har förslag på alla områden. Om två partier tycks ha jämbördiga förslag är det dags att låta ideologin avgöra.

Tänk också på att kolla på vilken nivå som politikerna fattar beslut om din hjärtefråga. Om exempelvis förlossningsvård är en av dina hjärtefrågor så är det viktiga att du röstar på det parti som har vettigast förslag i regionvalet, men inte i riksdagsvalet eller kommunvalet. Där kan du istället rösta på det parti som har bäst tankar om klimatfrågan respektive äldreomsorgen.

Här är våra sammanfattningar av riksdagspartiernas politik och de frågor de fokuserar på, i bokstavsordning. Om du inte hittar något om din hjärtefråga i vår sammanfattning, sök då på respektive partis webbplats.