Under sin livstid drabbas i genomsnitt var tredje kvinna i världen av fysiskt våld. Det allra vanligaste är att bli utsatt för våld av någon man känner. Under 2021 i Sverige var gärningspersonen i 81 procent av misshandelsfallen mot kvinnor en bekant person (jämförelsevis var motsvarande för män 45 procent). I knappt en femtedel av fallen kände offret och förövaren inte varandra. Drygt hälften av våldsbrotten mellan främlingar skedde utomhus. Rent statistiskt sett är det med andra ord farligare för en kvinna att befinna sig inomhus med en person hon känner än utomhus bland främlingar.

Att bli utsatt för våld av någon man lever eller har levt med drabbar både kvinnor och män, men kvinnor utsätts oftare för återkommande och mer allvarligt våld. Det är mycket vanligare att kvinnor utsätts för så grov brutalitet att de måste uppsöka vård.

Fler än en kvinna i månaden dödas av en man

I Sverige har fler än 300 kvinnor under de senaste 20 åren dödats av någon de har en relation med. Det blir i genomsnitt cirka 15 kvinnor om året som dödas av en man. Motsvarande siffra för män som dödats av sina partners är tre fall om året.  De vanligaste skälen gärningspersonerna själva uppgav var svartsjuka eller separation.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!