Fakta är att så gott som alla som våldtar är män och att offren i nästan samtliga fall är kvinnor. Det effektivaste sättet att minska antalet våldtäkter är att män slutar att våldta. Detta är en slutsats man kan dra efter en kartläggning av polisanmälda våldtäkter som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort.

De överfallsvåldtäkter som uppmärksammas i media tillhör sålunda undantagen, på två olika sätt.

  1. Dels för att risken för att bli våldtagen är väldigt liten - de allra flesta kvinnor som går hem utsätts inte för något brott.
  2. Dels för att överfallsvåldtäkter endast utgör tolv procent av alla polisanmälda våldtäkter (totalt några hundra per år).

I de allra flesta våldtäkter känner offer och gärningsman varandra, antingen för att de befinner sig i en relation eller tidigare haft en relation (32 %) eller att de är ytligt bekanta (27 %.)

I verkligheten är den här andelen sannolikt mycket högre eftersom mörkertalet är stort när det gäller våldtäkter i nära relationer. Kvinnor avstår ofta från att anmäla killkompisar, pojkvänner och äkta makar.⁠ Däremot är mörkertalet för överfallsvåldtäkter litet, då dessa nästan alltid anmäls.

Skillnader i europeisk och svensk statistik

Även sättet att föra statistik över andelen anmälningar som klaras upp skiljer sig mellan länderna i Europa. Till exempel varierar det vad som avses med ett uppklarat brott. I vissa länder räknas en anmäld våldtäkt som uppklarad om någon har åtalats för brottet, medan det i andra länder räcker med att någon har blivit misstänkt.

En analys som BRÅ gjorde 2020 visar att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!