Fakta är att så gott som alla som våldtar är män och att offren i nästan samtliga fall är kvinnor. Det effektivaste sättet att minska antalet våldtäkter är att män slutar att våldta. Detta är en slutsats man kan dra efter en kartläggning av polisanmälda våldtäkter som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort.

De överfallsvåldtäkter som uppmärksammas i media tillhör sålunda undantagen, på två olika sätt.

  1. Dels för att risken för att bli våldtagen är väldigt liten - de allra flesta kvinnor som går hem utsätts inte för något brott.
  2. Dels för att överfallsvåldtäkter endast utgör tolv procent av alla polisanmälda våldtäkter (totalt några hundra per år).

I de allra flesta våldtäkter känner offer och gärningsman varandra, antingen för att de befinner sig i en relation eller tidigare haft en relation (32 %) eller att de är ytligt bekanta (27 %.)

I verkligheten är den här andelen sannolikt mycket högre eftersom mörkertalet är stort när det gäller våldtäkter i nära relationer. Kvinnor avstår ofta från att anmäla killkompisar, pojkvänner och äkta makar.⁠ Däremot är mörkertalet för överfallsvåldtäkter litet, då dessa nästan alltid anmäls.