Fakta är att så gott som alla som våldtar är män och att offren i nästan samtliga fall är kvinnor. Det effektivaste sättet att minska antalet våldtäkter är att män slutar att våldta. Detta är en slutsats man kan dra efter en kartläggning av polisanmälda våldtäkter som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort.

De överfallsvåldtäkter som uppmärksammas i media tillhör sålunda undantagen, på två olika sätt.

  1. Dels för att risken för att bli våldtagen är väldigt liten - de allra flesta kvinnor som går hem utsätts inte för något brott.
  2. Dels för att överfallsvåldtäkter endast utgör tolv procent av alla polisanmälda våldtäkter (totalt några hundra per år).

I de allra flesta våldtäkter känner offer och gärningsman varandra, antingen för att de befinner sig i en relation eller tidigare haft en relation (32 %) eller att de är ytligt bekanta (27 %.)

I verkligheten är den här andelen sannolikt mycket högre eftersom mörkertalet är stort när det gäller våldtäkter i nära relationer. Kvinnor avstår ofta från att anmäla killkompisar, pojkvänner och äkta makar.⁠ Däremot är mörkertalet för överfallsvåldtäkter litet, då dessa nästan alltid anmäls.

Skillnader i europeisk och svensk statistik

Även sättet att föra statistik över andelen anmälningar som klaras upp skiljer sig mellan länderna i Europa. Till exempel varierar det vad som avses med ett uppklarat brott. I vissa länder räknas en anmäld våldtäkt som uppklarad om någon har åtalats för brottet, medan det i andra länder räcker med att någon har blivit misstänkt.

En analys som BRÅ gjorde 2020 visar att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.

Foto Naina Helén Jåma / TT

Låg uppklarandegrad

Enligt BRÅ handlades 8630 våldtäktsbrott i Sverige 2019, en ökning med nio procent jämfört med året innan. Samtidigt uppklarades 1310 brott, en minskning med en procent. Person­uppklarings­procenten, som visar de person­uppklarade brotten i relation till samtliga hand­lagda våld­täkts­brott, uppgick till 15 procent 2019.

En orsak till att inte fler våldtäktsbrott klaras upp kan bero på att de har låg status hos polisen, vilket påverkar resurstilldelningen negativt. De anses inte särskilt "coola" att utreda, enligt polisens talespersoner, vilket gör att utredningarna läggs på hög.

Välmenta råd vänder sig till offren, inte förövarna

Även om alla råd om hur kvinnor kan skydda sig är välmenta, oavsett om det gäller hur de ska klä sig eller att de ska ta taxi hem från krogen, så är de inte produktiva. Sexuellt våld mot kvinnor kan inte stävjas genom att kvinnor beter sig annorlunda, utan genom att män beter sig annorlunda. Råd av den här typen bidrar också till att förstärka den felaktiga bilden av att det generellt sett är farligt för kvinnor att gå ensamma hem och placerar dessutom skulden på kvinnan om något mot förmodan skulle hända.⁠

Vad som krävs för att minska våldtäkterna i Sverige är en rad insatser på många olika områden för att få fler pojkar och män att reflektera över vad de anser vara sin rätt att ta för sig av kvinnors kroppar, utan samtycke. Det kommer ta tid och är inte lika lätt som att säga att kvinnor ska akta sig. Men det är det enda sättet.⁠