Ju närmare ett val vi kommer, desto tätare kommer uppdateringar från opinionsföretagen kring hur vi skulle rösta om det var val idag. De största svenska väljarbarometrarna kommer från Kantar Sifo, Ipsos, Demoskop och Novus. Statistiska centralbyrån genomför dessutom Partisympatiundersökningen (PSU) två gånger om året.

En anledning till att resultatet i dessa undersökningar varierar så mycket, trots att de ofta är gjorda under samma tidsperiod, är att opinionsbolagen använder olika metoder. Resultatet varierar därför om de ställer frågor via mejl, via fast telefon, mobiltelefon eller sms med länk till webbformulär.

En annan anledning är att urvalsgrupperna varierar. Vissa ställer frågor till samma grupp av människor flera gånger medan andra ser till att kontakta nya människor hela tiden. Vissa väljer ut vilka personer som ska svara, någon ställer frågor till de som visar intresse för att vara med. Dessutom varierar antalet intervjuade, hur många frågor som ställs och hur ofta undersökningarna görs.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!