Enligt Jordbruksverkets centrala hundregister fanns det i Sverige totalt 1 044 000 hundar och 756 000 ägare i början av 2022. Att vara hundägare gör en inte automatiskt till professionell hundtränare, speciellt inte om man är förstagångsägare.

Men vilken skola ska man välja – den mjuka eller den med lite tuffare tag? Valpen blir snabbt en självklar familjemedlem, och som med andra familjemedlemmar så vill man ju att de ska må bra, eller hur?

Nyligen publicerades forskning som jämför metoderna – och inte bara för att kunna kora vilken som är mest effektiv, utan för att undersöka hur hundarna påverkas av dem.

Det är ett forskarteam på Portos universitetet i Portugal som genomfört studien, som publicerades i tidskriften Plos one i december 2020. De lät undersöka sällskapshundar på sju olika hundskolor. 92 hundägarpar ingick i studien. Tre av hundskolorna tränar enligt den belöningsbaserade metoden, de fyra andra med bestraffning i olika grad.

Dels tittade de på hundarnas kroppsspråk (visade de stressbeteenden som att de slicka sig mycket om munnen, gäspar, vara spända?), dels mätte de halter av stresshormonet kortisol både direkt efter träning och hemma och till slut gjorde man även en psykologisk undersökning.

Lite hårddraget kan man säga att den tuffa skolan använder olika typer av bestraffningar när hunden inte gör som man önskat. Det kan vara plötsliga ryck i kopplet, högljudda kommandon och strypkoppel och så kallade stackelhalsband (sistnämnda har krokar som går in mot hundens hals och får inte användas i Sverige).