Om du inte berättar vilket parti du röstar på ska ingen annan kunna ta reda på det. Den här principen är central för att alla självständigt ska kunna lägga sin röst på det parti som driver ens hjärtefrågor, även om vänner och familj tycker annorlunda.

Sverige har ett robust och säkert valsystem, men det finns förstås ändå alltid saker som kan bli lite bättre. En sådan sak är att valsedlarna legat framme i röstningslokalen vilket gjort att andra kunnat se när en väljare tar sina valsedlar, vilket därmed röjer den viktiga valhemligheten. Det har gjort att många tagit flera valsedlar för att göra det otydligt vad man egentligen röstar på, men det är inte bra nog. Även om det inte varit ett stort problem i det svenska valsystemet hade det kunnat bli det.

Inför valet 2022 har detta ändrats. Nu ska platsen där valsedlarna läggs ut vara avskärmad från insyn från andra väljare, vilket minskar risken för att någon tänker eller tycker något om vad andra väljer. I årets val till kommun, region och riksdag kommer du därför att se information om att du både ska välja valsedel och rösta bakom en skärm där ingen kan se dig. Den här förändringen genomfördes formellt redan den 1:a januari 2019 vilket innebär att systemet kunde provas i samband med valet till Europaparlamentet.

Foto: Johan Nilsson / TT 

Tidigare har det även förekommit att familjemedlemmar röstar samtidigt, men numera är det uttryckligen förbjudet att vara mer än en person i valbåset. Det här har inte varit något problem tidigare, men eftersom principen om varje individs rätt till valhemlighet är stor har lagen blivit tydligare.

Undantaget är väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats där valsedlarna finns utlagda. De kan antingen få hjälp av någon av röstmottagarna i lokalen, eller anlita en annan person som hjälper hen med det.

En annan förändring är att Valmyndigheten numera är ensamt ansvarig för att lägga ut valsedlar i val- och röstningslokaler. Tidigare delades ansvaret av kommunala valnämnder, länsstyrelser och Valmyndigheten, samt de ambassader som anordnar förtidsröstning. Som en del av det har Valmyndigheten också fått uppdrag att ansvara för att ta fram utbildningsmaterial för de valnämnder som sköter det praktiska runt vallokalerna.