Den vanligaste dödsorsaken bland barn och unga i Förenta staterna har gått från att ha varit trafikolyckor till att vara vapen. 2014 sköts 2858 personer under 17 i ihjäl, siffran ökade årligen och  2021 dog 5692 2021 barn och ungdomar i vapenvåld.

Det andra tillägget i Förenta staternas konstitution handlar om individens rätt att försvara sig  och bära vapen. Inlägget härstammar från 1791 och består av en enda mening “​​En välreglerad milis är nödvändig för säkerheten i en fri stat, därför ska folkets rätt att inneha och bära vapen inte inskränkas.”

Konstitutionens tillägg tolkas av Högsta domstolen, som 2008 kom fram till att grundlagen i praktiken ger individen rätt att bära vapen i självförsvar (hen behöver med andra ord  inte ha en koppling till en organiserad milis). Fram till 2008 var det förbjudet i bland annat huvudstaden Washington DC att ha handvapen hemma, Högsta domstolen ansåg att detta inte var förenligt med grundlagen.

Det finns ändå vissa federala begränsningar. Har en person till exempel dömts till fängelsestraff längre än ett år får hen inte köpa vapen. Ungdomar under 18 har inte heller rätt att beväpna sig.