En vårdkö är den väntelista av patienter som fått remiss till behandling, men som ännu inte behandlats. Köerna påtalas ofta som något som uppstår för att fler behöver vård än vad vården klarar av att behandla. Det är ändå inte riktigt så enkelt. Vissa vårdköer beror på att efterfrågan överstiger utbudet förklarar, medan det i andra fall beror på dålig administration av befintliga resurser.

Vårdköer i sig inte ens alltid är ett problem. Tvärtom kan vårdkön fungera som sjukhusens orderbok och planeringssystem, samtidigt som det är ett sätt att ransonera vården i välfärdsstater där den finansieras efter skattemedel. Istället för höga kostnader, som gör att folk inte överkonsumerar vård, använder alltså välfärdsstater vårdköerna för samma resultat.

Livshotande konsekvenser

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!