Preliminära data visar att temperaturen i Death Valley i sydöstra Kalifornien igår uppmättes till 54,4 grader Celcius. Det skulle i så fall innebära att det är den varmaste temperaturen som någonsin uppmätts på jorden. Det tidigare rekordet - 54 grader - sattes för sju år sedan, också i dalen.

Juli månad blev den tredje varmaste julimånaden någonsin i världen, vilket är ännu ett tecken på den klimatkris vi befinner oss i. Av de tio varmaste åren i historien har alla inträffat sedan iPhone lanserades (2007).

Topp tio är 2016, 2019, 2015, 2017, 2018, 2014, 2010, 2013 och 2005 (lika varma), samt 1998. Orsaken till klimatförändringarna går direkt att spåra till din vardagskonsumtion av varor och tjänster. Alla tidigare klimatförändringar på jorden har varit orsakade av geologiska fenomen - den krisen vi befinner oss i är den första vi orsakat helt själva.

De globala utsläppen av växthusgaser ökade inte 2019, för första gången på länge, men de minskade inte heller som de borde.

När man räknar samman direkt och indirekta faktorer (som transporter av varor och energiåtgång i produktionen) är jordbrukssektorn den bransch som bidrar mest till den globala uppvärmningen. Det är alltså framställan av din mat vi pratar om, där produktion av olika sorters kött är det med allra störst påverkan. Jordbrukssektorn bidrar dessutom med oproportionerligt mycket metangas, vilket är en växthusgas som är flera gånger mera skadlig än den vanliga koldioxiden.

När vi talar om att ställa om samhället till eldrivna fordon eller att ersätta fossila bränslen som kol och olja med förnyelsebar energi från vind, sol och vatten så är det viktiga åtgärder, men de tar lång tid.

Forskningen är överens om att det enklaste, snabbaste och mest effektiva sättet att minska din personliga klimatpåverkan är därför att äta en betydligt mindre mängd nötkött. Om du vill minska dina personliga utsläpp (och därmed ditt bidrag till den globala uppvärmningen) omedelbart och utan att det kostar dig något behöver du inte bli vegetarian, men att inte äta djur till frukost eller lunch är en enkel åtgärd.