Preliminära data visar att temperaturen i Death Valley i sydöstra Kalifornien igår uppmättes till 54,4 grader Celcius. Det skulle i så fall innebära att det är den varmaste temperaturen som någonsin uppmätts på jorden. Det tidigare rekordet - 54 grader - sattes för sju år sedan, också i dalen.

Juli månad blev den tredje varmaste julimånaden någonsin i världen, vilket är ännu ett tecken på den klimatkris vi befinner oss i. Av de tio varmaste åren i historien har alla inträffat sedan iPhone lanserades (2007).

Topp tio är 2016, 2019, 2015, 2017, 2018, 2014, 2010, 2013 och 2005 (lika varma), samt 1998. Orsaken till klimatförändringarna går direkt att spåra till din vardagskonsumtion av varor och tjänster. Alla tidigare klimatförändringar på jorden har varit orsakade av geologiska fenomen - den krisen vi befinner oss i är den första vi orsakat helt själva.

De globala utsläppen av växthusgaser ökade inte 2019, för första gången på länge, men de minskade inte heller som de borde.