[I samarbete med Fortum] Sammanlagt under året producerar Sverige ett överskott av el. Men eftersom det varje sekund måste vara balans mellan produktion och konsumtion, så spelar det inte så stor roll hur det ser ut över året. Det viktiga är effekten, det vill säga hur mycket energi som produceras vid ett tillfälle. Varför bygger vi inte bara ut älvarna för att lösa elbristen i Sverige? Elbehovet kommer ju dessutom att dubblas framöver. Så hur löser vi det nuvarande och kommande underskottet?

Katarina Atteryd Eckerwall, ansvarig för driften av Fortums vattenkraftverk.

Vad Vi Vet träffade Katarina Atteryd Eckerwall från Fortum för att få svar på våra frågor om energisystemet. Hon är ansvarig för driften av alla deras vattenkraftverk. Svaren hittar du i en höjdpunkt i Vad Vi Vets instagramprofil.

Där svarar Atteryd Eckerwall på alla möjliga frågor som hur vattenkraft fungerar, varför vi importerar fossil-el från kontinenten och vilket det snabbaste sättet att lösa elbristen på är. Klicka här för att se frågestunden.