Foto: Shannon Finney / Getty Images

När Kamala Harris tillträdede som de Förenta staternas vicepresident blev hon den 49:e personen som innehaft posten. Eftersom Joe Biden är den 46:e presidenten innebär också att det funnit fler vicepresidenter än unionen har haft presidenter.

Men samtidigt som postens juridiska avgränsningar är tydliga är frågan om vad vicepresidenten egentligen ska göra en fråga som det i stort sett är upp till varje president och vicepresident att ansvara för själva.

Det juridiska

I det tolfte tillägget till de förenta staternas konstitutionen står det att vicepresidenten måste uppfylla samma krav som presidenten. Hen måste var född som amerikansk medborgare, vara minst 35 år gammal och varit bosatt i USA i minst 14 år.

Vicepresidenten väljs samtidigt som presidenten genom indirekt omröstning av ett elektorskollegium, en folkvald församling med representanter från alla delstater och District of Columbia, vars enda uppgift är att välja president och vicepresident.

Innan det 12:e konstitutionstillägget började gälla 1804 ingick ingen vicepresident i valkampanjerna. Det berodde på att presidentposten fördelades till dem som fick flest elektrorsröster och viceposten till den som fick näst flest. Det innebar att två bittra politiska fiender - John Adams och Thomas Jeffersson - blev president och vicepresident i valet 1796 och det enda de var eniga om var att lagen behövde ändras.

Vicepresidentens främsta uppgift är att kunna ta över om något skulle hända presidenten, vilket regleras i konstitutionens 25:e tillägg. Posten beskrivs därför ofta som "ett hjärtslag från presidentposten" och som vicepresident Dan Quayle konstaterade kan hela uppgiften därmed summeras till "att vara förberedd". Fjorton vicepresidenter har blivit presidenter, mer än hälften av dem efter att presidenten avlidit.

En vicepresident kan också temporärt ta över makten, om presidenten själv önskar exempelvis vid en operation (vilket bland annat George W. Bush gjorde). Hen undertecknar då ett dokument med det formella överlämnandet, och när hen är frisk nog att återta makten signeras ett nytt dokument med denna innebörd.

Skulle något hända presidenten utan att hen hinner skriva under ett sådant dokument (exempelvis hamnar i respirator) kan vicepresidenten tillsammans med åtta ministrar i regeringen och kongressens stöd slå fast att presidenten är oförmögen att styra landet. När presidenten är pigg igen signeras åter makten över på denne.

Skulle en vicepresident avgå eller avlida under en mandatperiod är det dock presidenten som utser en ny vice, men det ska då godkännas av såväl Senaten som Representanthuset. (Innan en lagändring 1967 skulle vicepresidentposten förblivit tom i sådana fall.)

Vicepresidenten har en egen vapensköld och flagga. Flaggan används mer sparsamt än skölden. E plurus unum betyder "av många, en" och ett motto som också återfinns på landets statsvapen, "Förenta staternas stora sigill". 

Vicepresidentens formella roll är att agera som Senatens president där hen agerar talman och fördelar ordet. Den rollen kan även innehas av andra personer när vicepresidenten inte kan eller vill närvara (ganska ofta). Vicepresidenten får inte delta inte rösta i senatens omröstningar, men har en utslagsröst när omröstningar är helt jämna (vilket är möjligt eftersom det finns 100 senatorer).

Vicepresidenten är ordförande i möten mellan kongressens båda kamrar (Senaten och Representanthuset) vilket sker relativt sällan men som bland annat sker när presidenten levererar sitt State of the Union-tal. Som vicepresident ingår man i det nationella säkerhetsrådet och sitter i styrelsen för nationalmuseet Smithsonian Institution.

Det praktiska

Huvuduppgiften som vicepresident är förstås att bistå presidenten i dennes politik men de konkreta ansvarsområdena är få.

Från början ansågs personen inte vara mycket mer än en stand-in, eller back-up för presidenten. De senaste hundra åren har rollen utvecklats till att handla om breda inrikes- och utrikesfrågor, ämnen som inte naturligt faller inom ministrarnas ansvarsområden eller att övervaka arbetet inom särskilt prioriterade områden. (Mike Pence ansvarade exempelvis för ansträngningarna att producera ett covid-19-vaccin.) Det är också en av förklaringarna till att vicepresidenten endast undantagsvis leder Senaten.

Den 16:e november 2016 bjöd dåvarande vicepresidenten Joe Biden och hans fru Jill, tillträdande vicepresidenten Mike Pence och hans fru Karen på lunch och husvisning i solrummet i vicepresidentens residens, One Observatory Circle. Foto: David Lienemann / Vita Huset

Vardagen som vicepresident

Vicepresidenten tjänar 235 000 dollar om året, en lön som regleras i en lag från 1989 som styr offentliganställdas löner. Kontoret ligger i Vita Husets västra flygel, på motsatt sidan från presidentens kontor. Vicepresidentens stab sitter dock i en närliggande byggnad, The Eisenhower Executive Office, där en majoritet av de som jobbar i Vita Huset har sina kontor.

Det officiella residenset är sedan 1974 ett viktorianskt hus inne på ett område i nordvästra Washington som tillhör marinen, kallat One Observatory Circle. Huset byggdes 1893 för överförmannen för United States Marine Observatory, men övertogs snart av chefen för detsamma. Vicepresidenter brukade bo kvar i sina privata hem men när kostnaden för säkerhet ökade togs beslutet i början av 1970-talet att skapa ett permanent officiellt residens för vicepresidenten.

När vicepresidenten flyger sker det med en av flygvapnets egna Boeing C-32, en variant av den vanliga 757:an som flyger i kommersiell trafik. Termen Airforce Two används enbart som anropsnamn när vicepresidenten är ombord.


Uppdaterad 210120 för att spegla att Kamala Harris valts till vicepresident samt dessförinnan 201002 med fakta om när en vicepresident kan träda in för en sittande president.