När Kamala Harris tillträdde som de Förenta staternas vicepresident blev hon den 49:e personen som innehaft posten. Eftersom Joe Biden är den 46:e presidenten innebär också att det funnit fler vicepresidenter än unionen har haft presidenter.

Men samtidigt som postens juridiska avgränsningar är tydliga är frågan om vad vicepresidenten egentligen ska göra en fråga som det i stort sett är upp till varje president och vicepresident att ansvara för själva.

Det juridiska

I det tolfte tillägget till de förenta staternas konstitutionen står det att vicepresidenten måste uppfylla samma krav som presidenten. Hen måste var född som amerikansk medborgare, vara minst 35 år gammal och varit bosatt i USA i minst 14 år.

Vicepresidenten väljs samtidigt som presidenten genom indirekt omröstning av ett elektorskollegium, en folkvald församling med representanter från alla delstater och District of Columbia, vars enda uppgift är att välja president och vicepresident.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!