För den oinvigde är det svårt att förstå varför någon frivilligt skulle sänka sig ner i iskallt vatten. För de som gjort vinterbad till en vana är det omvända lika märkligt: hur kan man avstå något så vederkvickande?

Mentala effekter

I en studie vid Oulu universitet konstaterade forskarna att vinterbad har en positiv effekt på det allmänna välbefinnandet. Man undersökte humöret hos ett gäng vinterbadare under fyra månader, och jämförde med en kontrollgrupp. Allt eftersom tiden gick kunde läkarna konstatera att spänningar, trötthet och negativa tankar minskade avsevärt hos vinterbadarna.

De badare som led av reumatism, astma och långvarig värk i musklerna (fibromyalgi) upplevde att smärtan hade minskat på grund av badandet. Effekten efter fyra månader gjorde att de på det hela taget verkade vara vid bättre vigör och bättre humör än kontrollgruppen, och det trots att badarna vid inledningen av försöket konstaterats vara i sämre medicinskt skick än kontrollgruppen.

Flera studier pekar också på att isbad bidrar till positiva förändringar i kroppens system för att antioxidanter, något som kan stärka kroppens förmåga att hantera stress. Effekterna förutsätter en viss regelbundenhet, men tycks uppstå efter minst 20 sekunder i vatten kallare än 10 grader, upprepad tre gånger per vecka.

Medicinska effekter

Ur ett fysiskt perspektiv stressar isbad kroppen. Regelbundna bad i iskallt vatten har en positiv effekt på immunförsvaret samtidigt som det också stärker hjärtat. Det bidrar också till ökad blodcirkulation.

Ditt hälsotillstånd är avgörande för om vinterbad är bra för dig. Personer med god hälsa får tydliga positiva effekter, medan de som inte är vana vid vinterbad befinner sig i riskzonen. Avgörande är förstås hur man närmar sig vattnet och hur länge man är i, men i extremfallen kan man dö av den inledande chocken, av avtagande simförmåga ju längre man är i vattnet, eller av att kroppstemperaturen sjunker under 35 grader, vilket kan leda till bestående skador. Varje år rapporteras exempelvis mellan 400 och 1000 dödsfall i Storbritannien till följd av kallvattenaktiviteter.

I en artikel i Journal of Sports Medicine listas de många fysiska reaktioner som en nedsänkning i kallt vatten orsakar i kroppen. Huden är det första organet som kommer i kontakt med det kalla vattnet och reagerar genom kärlsammandragning, (vasokonstriktion) för att dra blodet från det yttersta hudlagret till vener längre in, som ett sätt att bevara värmen. Detta kan inledningsvis uppfattas om att man blir stucken av en massa små nålar.

En sammanställning av hur kroppen reagerar i kallt vatten. Källa: Journal of Sports Medicine

Därefter försöker kroppen generera värme, (thermogenesis) på olika sätt, vilket kan ge muskelsammandragningar som gör att man huttrar eller skakar. Oavsett hur erfaren man är ska man aldrig stanna i kallt vatten längre än 30 minuter, eller så att man förlorar känseln i fingrar och tår.

Kom igång med vinterbad
När vi pratat med ett antal erfarna vinterbadare om deras råd för att komma igång är det några knep som återkommer.