För den oinvigde är det svårt att förstå varför någon frivilligt skulle sänka sig ner i iskallt vatten. För de som gjort vinterbad till en vana är det omvända lika märkligt: hur kan man avstå något så vederkvickande?

Mentala effekter

I en studie vid Oulu universitet konstaterade forskarna att vinterbad har en positiv effekt på det allmänna välbefinnandet. Man undersökte humöret hos ett gäng vinterbadare under fyra månader, och jämförde med en kontrollgrupp. Allt eftersom tiden gick kunde läkarna konstatera att spänningar, trötthet och negativa tankar minskade avsevärt hos vinterbadarna.

De badare som led av reumatism, astma och långvarig värk i musklerna (fibromyalgi) upplevde att smärtan hade minskat på grund av badandet. Effekten efter fyra månader gjorde att de på det hela taget verkade vara vid bättre vigör och bättre humör än kontrollgruppen, och det trots att badarna vid inledningen av försöket konstaterats vara i sämre medicinskt skick än kontrollgruppen.