Sjukdomen, som förr kallades vestibulit, benämns numera vulvodyni. Den äldre benämningen implicerar att tillståndet orsakas av inflammation, vilket inte stämmer.  Sedan 2014 använder man därför namnet vulvodyni. Beröring av slidmynningens slemhinna leder till en intensiv, brännande smärta vid till exempel samlag eller när man för in en tampong i slidan.

Det går att dela in symptomen i provocerad vulvodyni, smärta när något rör vid slidöppningen, och spontan vulvodyni som uppstår oprovocerat och även drabbar delar av vulvan. Smärtan kan hålla i sig i fler dygn och drabbar främst unga kvinnor i åldrarna 18 - 25 år. Varför det specifikt är unga som drabbas finns det ännu inga vetenskapliga förklaringar till.