Wikipedia har ett oförtjänt dåligt rykte om sig att vara en opålitlig källa. Till och med sajtens grundare Jimmy Wales och Larry Sanger brukar uppmana Wikipedias besökare att vara skeptiska och inte lita på allt de läser. Likväl är uppslagsverket en av internets mest tillförlitliga platser att söka information på.

Redan år 2005 gjorde den vetenskapstidskriften Nature en jämförelse mellan Wikipedia och den anrika encyklopedin Britannica och kom fram till att de var lika pålitliga. År 2010 år slutade Britannica trycka fysiska upplagor av uppslagsverket och övergick till att endast publiceras digitalt, något som även gäller svenska Nationalencyklopedin. Wikipedia är fortsatt en av de tio populäraste sidorna på internet.

Det som hade kunnat underminera Wikipedias trovärdighet är att plattformen öppet för vem som helst att gå in och justera informationen som finns där. Men det har visat sig att det är just detta som också uppslagsverkets styrka.