Under lång tid i historien har abort varit något som man inte talat högt om och på många platser är det fortfarande förbjudet. En fjärdedel av världens befolkning lever i länder där det inte är lagligt. Trots det är det lagligt att göra abort i fler länder än någonsin, vilket gör att antalet kvinnor som dör på grund av illegala aborter minskar. Samtidigt skärps lagarna på andra håll, exempelvis i Texas.

I Sverige har kvinnor enligt lag rätt att göra abort fram till och med graviditetsvecka 18, utan att man behöver uppge några skäl. Det är alltid den gravida som bestämmer, oavsett vad den andra personen tycker.

Man kan få göra abort till och med vecka 22, om man har särskilda skäl, exempelvis psykisk ohälsa eller om fostret har allvarliga skador. Då får man ansöka om abort och det är Socialstyrelsens rättsliga råd som avgör om man får göra aborten eller inte.

I Norden har Finland har den strängaste abortlagstiftningen och Island den mest liberala. Enligt den nya lagstiftningen kan en abort beviljas på Island på kvinnans egen begäran fram till den 22: e graviditetsveckan.

I Sverige är abort är vanligast bland kvinnor i åldern 20-29 år. Under 2020 utfördes knappt 34 600 aborter, där de flesta gjordes tidigt i graviditeten. Av dessa genomfördes 85 procent innan vecka 9 är slut och 60 procent före vecka 7. Bara drygt en procent av alla aborter, 393 stycken, utfördes efter vecka 18.

Aborten görs på olika sätt beroende på hur länge du varit gravid och görs på två sätt, medicinsk eller kirurgisk. Medicinsk abort gör du med hjälp av tabletter (även kallade "abortpiller") och det är det vanligaste sättet att göra abort på. 2020 var 96 procent av alla aborter medicinska. Fördelen med medicinsk abort är att det är snällare mot kroppen än en kirurgisk abort, som är en mindre operation.

I Sverige brukar abort kosta som ett vanligt läkarbesök, men kan variera beroende på var i landet man bor och hur gammal man är. Under 18 är all sjukvård gratis, inklusive abort.