Skillnaden beror sannolikt på att det inte filmades och att det skedde redan i mars, men frågan är om hennes kön också spelade in? Det hävdar många demonstranter och i Taylors hemstad Louisville, Kentucky är det framförallt hennes död som protesterna handlar om.

Strax efter midnatt den 13:e mars bröt sig tre poliser in i Breonna Taylors lägenhet. Hon låg då och sov tillsammans med sin pojkvän Kenneth Walker. Efter en snabb ”konfrontation” avfyrade poliserna sina vapen och träffade Taylor med åtta skott. Hon avled omedelbart. Poliserna hävdar att de sköt i självförsvar eftersom Walker skjutit mot dem som en reaktion på att han upplevde ett omedelbart hot mot sin och sin flickväns säkerhet när lägenhetsdörren slogs in.

Polisens hade tillstånd att genomföra en husrannsakan inom ramen för en narkotika eftersom de misstänkte att Taylors lägenhet använts för att ta emot paket. De två män som misstänktes för brottet bodde dock på en annan ort, och en av dem satt redan häktad. Polisen hade också tillstånd att göra en så kallad ”no-knock”-husrannsakan vilket innebär att man slår in dörren utan att på förhand försökt få kontakt med de boende i en lägenhet, eller att ta sig in i en lägenhet utan att på förhand identifiera sig som poliser.

De tre poliserna omplacerades till administrativa uppgifter efter händelsen där Taylor sköts i sin säng, men ingen blev avskedad. Till följd av den växande kritiken har borgmästaren i Louisville förbjudit no-knock-husransakningar och både FBI och guvernören i Kentucky har beordrat en utredning av polisernas agerande.

Breonna Taylor var en svart kvinna som sköts av tre vita poliser. Den strukturella  rasism som svarta män upplever påverkar hur polisen i USA bemöter dem gäller förstås även svarta kvinnor. Den senast veckan har Taylors namn förekommit allt flitigare på demonstranternas skyltar tillsammans med hashtaggen #SayHerName.

Forskaren Andrea Ritchie vid Barnard University, konstaterar i boken “Invisible No More: Police Violence Against Black Women and Women of Color” att svarta kvinnors upplevelse av polisbrutalitet ofta ignoreras, vilket leder till tragiska händelser likt Taylors död. För att skaffa sig en komplett bild av den strukturella rasismen i samhället måste även kvinnors öden och historier lyftas fram. Risken är annars stor att åtgärderna för att förändra polisernas agerande bara får halv effekt.