En av de många saker som gör covid-19 till en oberäknelig sjukdom är att den kan smitta på flera sätt och att den ger tydliga symptom hos vissa men inga alls hos andra. Hos några är sjukdomsförloppet kort och hos andra pågår det i många månader. Det gör det också svårare än vid andra sjukdomar att avgöra när man är frisk igen.

Faktum är att vi inte riktigt vet när man är frisk igen. Eftersom all kunskap vi har om sjukdomen och viruset uppkommit de senaste 14 månaderna har vetenskapen ännu ingen klar bild av hur och när viruset lämnar kroppen.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!