Under november steg elpriset ordentligt i Sverige. Prishöjningen var dock lite olika på olika ställen landet, vilket syns när man granskar hur mycket månadsmedelpriset förändrades i olika regioner.

  • Luleå och Sundsvall: från 26,8 öre / kWh till 43,9 öre / kWh.
  • Stockholm: från 64,8 öre / kWh till 83,5 öre / kWh.
  • Malmö: från 86,9 öre / kWh till 112,6 öre / kWh.

Det finns ingen enkel förklaring på varför elpriset är högt just nu utan är en effekt av flera samverkande faktorer.

2. Tillgång och efterfrågan

Det är inte bara Sveriges situation som styr vårt elpris, utan hela världsekonomin. Senaste månaderna kan vi se hur allt fler länder öppnat upp efter pandemin. Vissa av dessa länder konsumerar stora mängder fossil energi i form av kol och gas och därför har efterfrågan ökat.

Samtidigt kan vi se att tillgången på naturgas i Europa är låg just nu och eftersom det används för att producera el har efterfrågan på andra fossila bränslen ökat. Trots att den svenska energiproduktionen inte är beroende av fossila bränslen påverkar det likväl priset, eftersom de europeiska elnäten är sammankopplade.

Under vinterhalvåret blir effekten av ansträngda energitillgångar ännu tydligare eftersom eftersom konsumtionen ökar på grund av kylan, och priserna stiger. De höga priserna på el märks nu i hela Europa just nu, inte bara här hemma.

2. Vädret