Enligt statistik från den nordiska elmarknadsplatsen Nord Pool har priset på el ökat i hela Sverige under de senaste 12 månaderna. Eftersom landet är indelat i olika elprisområden varierar ökningen mellan de olika områdena, men det genomsnittliga spotpriset för el per månad har stigit ordentligt mellan oktober 2021 och november 2022.

  • Luleå (SE1): från 25,8 öre/kWh till 122,0 öre/kWh.
  • Sundsvall (SE2): från 25,8 öre/kWh till 122,0 öre/kWh.
  • Stockholm (SE3): från 91,8 öre/kWh till 130,8 öre/kWh.
  • Malmö (SE4): från 122,6 öre/kWh till 134,8 öre/kWh.

Det finns flera anledningar till varför elpriset är högt just nu.

1. Tillgång och efterfrågan

Det första som påverkar det svenska elpriset är hur mycket el som behövs och hur mycket el som kan produceras. Under korta, kalla och vindstilla vinterdagar är behovet av el stort men möjligheten att använda sol- och vindkraft liten och därför är priset högre än varma, soliga sommardagar med frisk bris.

Det är inte bara Sveriges situation som styr vårt elpris, utan även våra tillgången och efterfrågan på el i våra grannländer. Många länder på kontinenten, däribland Tyskland, konsumerar stora mängder fossil energi i form av kol och gas vilket lett till en ökad efterfrågan och därmed högre pris.

Dessutom påverkas elpriserna av det politiska läget i Europa då majoriteten av den olja och gas som importeras till EU kommer från Ryssland. Redan innan Rysslands invasion av Ukraina var tillgången på naturgas i Europa låg, men invasionen destabiliserade den europeiska elmarknaden och ledde till högre priser.

Ryssland har under våren exporterat allt mindre gas till EU i protest mot de sanktioner som införts till följd av kriget i Ukraina. I början av september 2022 stoppade Ryssland exporten av gas till EU helt, vilket ledde till ännu en prisökning. Trots att den svenska energiproduktionen inte är beroende av fossila bränslen påverkas vi eftersom de europeiska elnäten är sammankopplade.

2. Vädret