Elpriset har stigit ordentligt i Sverige. Prishöjningen är dock olika på olika ställen landet, vilket syns när man granskar hur mycket månadsmedelpriset förändrats i olika regioner från oktober förra året till augusti i år.

  • Luleå: från 26,8 öre / kWh till 18,3 öre / kWh.
  • Sundsvall: från 64,8 öre /kWh till 51,9 öre / kWh.
  • Stockholm: från 64,8 öre / kWh till 223 öre / kWh.
  • Malmö: från 86,9 öre / kWh till 305 öre / kWh.

Det finns flera anledningar till varför elpriset är högt just nu.

1. Tillgång och efterfrågan

Det är inte bara Sveriges situation som styr vårt elpris, utan hela världsekonomin. Vissa av de länder som öppnat upp efter pandemin konsumerar stora mängder fossil energi i form av kol och gas vilket lett till en ökad efterfrågan och därmed högre pris.

Dessutom påverkas elpriserna rejält av det politiska läget i Europa då majoriteten av den olja och gas som importeras till EU kommer från Ryssland. Redan innan Rysslands invasion av Ukraina var tillgången på naturgas i Europa låg, men invasionen destabiliserade den europeiska elmarknaden och ledde till högre priser.

Ryssland har under våren exporterat allt mindre gas till EU i protest mot de sanktioner som införts till följd av kriget i Ukraina. I början av september 2022  stoppade Ryssland exporten av gas till EU helt, vilket ledde till ännu en prisökning. Trots att den svenska energiproduktionen inte är beroende av fossila bränslen påverkas vi eftersom de europeiska elnäten är sammankopplade.

Under vinterhalvåret blir effekten av ansträngda energitillgångar ännu tydligare eftersom konsumtionen ökar på grund av kylan, och priserna stiger. De höga priserna på el märks nu i hela Europa, inte bara här hemma, och kan komma att stiga än mer när det blir kallare.

2. Vädret