Europeiska Unionens flyktingpolitik är baserad på Förenta nationernas flyktingkonvention. (Se här för skillnaden mellan flykting och migrant.)

I Dublinförordningen finns regler för vilket medlemsland som ansvarar för att pröva en asylansökan. Vanligtvis är det första landet där en asylsökande reser in i EU, men det kan även vara ett annat medlemsland som är ansvarigt för prövningen, till exempel om den sökande har familjemedlemmar där. Asylsökande som inte behöver visum till EU kan fritt välja i vilket land de vill lämna in och få sin asylansökan prövad (detta gäller exempelvis ukrainska medborgare om de har biometriska pass).