Politiska kriser som saknar lösning kan tvinga fram extra val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige och de hålls då mellan ordinarie val. I flera andra länder utgår mandatperioden från det senaste valet, men dock inte i Sverige. Det är förklaringen till att vi inte kallar det nyval, utan just "extraval", eftersom det just är ett extra val. Det innebär att om ett extra val utlyses till följd av den misstroendeomröstning som just skett så kommer nästa ordinarie val till riskdagen att ske 2022, som planerat.