Varje regering måste ha stöd av i riksdagen vilket i praktiken innebär att man måste försäkra sig om att man inte har en majoritet mot sig. Det gör att även en regering som inte har egen majoritet i riksdagen ändå kan regera.

Om riksdagen vid något tillfälle saknar förtroende för regeringen eller en minister kan den besluta om en misstroendeförklaring. För att en sådan ska hållas måste minst 35 riksdagsledamöter stå bakom ett förslag om att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring, men de behöver inte ange något formellt skäl för omröstningen.

Möjligheten för ett parlament att på det här sättet kunna uttrycka missnöje över en minister eller en regering är en grundsten i en livskraftig demokrati och en central del av riksdagens möjligheter att utöva kontroll av regeringens arbete. Möjligheten att rikta misstroende mot en medlem i regeringen finns beskriven i regeringsformen som reglerar hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas. Riksdagsordningen, som innehåller regler om riksdagens arbetsformer, har regler om hur en misstroendeomröstning ska ske i praktiken.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!