I Sverige har vi politiska församlingar som väljs i allmänna val på fyra nivåer: kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet. De beslut som fattas av riksdagen gäller för hela Sverige. Utöver det arbetar även Riksdagen med utrikespolitik och frågor som rör Europeiska Unionen.

Riksdagen är alltså hur vi benämner parlamentet i Sverige och även i Finland använder man samma ord. I Norge kallas det storting, Danmark folketing, i USA kongress, men det är i grund och botten samma sak.

I regeringsformen, alltså den grundlag som är grunden för vår demokrati, står det så här: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”. I regeringsformen beskrivs hur landet ska styras, vilka rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten fördelas.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!