Oavsett var du bor i Sverige styrs din hemkommun på samma sätt. Verksamheten bedrivs inom de ramar som är satta av staten och definierade i kommunallagen. Där beskrivs grunderna för den kommunala verksamheten, vilka, vad de ska göra och hur kommunen ska styras. Kommunerna måste även ta hänsyn till andra lagar som styr deras verksamhet, som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med flera. Däremot bestämmer staten inte hur deras uppdrag ska utföras - det är upp till kommunerna.

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna.

Kommunerna måste exempelvis ansvara för barnomsorg, skolan, äldreomsorg, räddningstjänst, socialtjänst, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar, renhållning, för att nämna något. Men exakt hur den gör det är upp till varje kommun, och skolan är ett bra exempel.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!