Nordväst om Jokkmokk finns ett område som heter Gállok på samiska respektive Kallak på svenska. Där finns en stor järnmalmsfyndighet som varit känd sedan 1940-talet och där gruvföretaget Beowulf Mining begärde bearbetningskoncession för att bygga en gruva i början av 2010-talet. Detta beviljades av svenska regeringen i mars 2022.

En gruva så långt in i den svenska fjällvärlden riskerar att få stor påverkan på naturen och samernas renskötsel. Gállok / Kallak ligger i ett stort område där samebyn Jåhkågasska tjielldes bedrivit renskötsel i hundratals år. Det är ett viktigt vinterbetesområde där det är tätt mellan de naturliga renlederna i en avsmalnande del av beteslandet, just runt Gállok / Kallak. Det gör att en gruva skulle påverka renskötseln när viktiga leder försvinner och, menar samerna, att jakten ska påverkas negativt. Gruvbolaget menar att riskerna för stor påverkan är överdriven, med stöd av en oberoende konsekvensanalys som man låtit göra.