Under årens lopp har de årliga G7-toppmötena utvecklats till en plattform för multilaterala samtal för att arbeta fram politiska lösningar på globala utmaningar. Gruppen kompletterar G20, som i sin tur anses utgöra en samarbetsram för den pågående globala ekonomiska samordningen.

Toppmötet samlar ledare från sju länder (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA) samt från den Europeiska Unionen (EU-kommissionens ordförande och Europeiska rådets ordförande.)

Storbritanniens drottning Elisabeth II talar med USAs president Joe Biden och hans fru Jill vid en reception i samband med G7-mötet i Cornwall i Storbritannien, den 11:e juni 2021. Arkivfoto: Jack Hill/Pool via AP och TT

Gruppen kan sätta den globala dagordningen, eftersom de beslut som fattas av de ekonomiska stormakterna har en reell effekt. De politiska riktlinjer som utfärdas av G7-ledarna ger en dominoeffekt i många andra internationella organisationer och institutioner.

Beslut som fattas av G7 är således inte rättsligt bindande men utövar ett starkt politiskt inflytande.

29-06-22 Uppdaterades för att reflektera att det är Europeiska rådets ordförande och inte Europaparlamentets talman som deltar på mötet.