Under årens lopp har de årliga G7-toppmötena utvecklats till en plattform för multilaterala samtal för att arbeta fram politiska lösningar på globala utmaningar. Gruppen kompletterar G20, som i sin tur anses utgöra en samarbetsram för den pågående globala ekonomiska samordningen.