Varje dag går ungefär 23 600 personer till jobbet på försvarsmakten. Med den styrkan bemannar man alltså arméns olika förband, flygvapnets flottiljer, marinens baser och fartyg och en hel del annat. I siffran ingår även 9 100 civilanställda.

Utöver försvarsmaktens anställda finns hemvärnet med sina 20 100 soldater. De utgör alltså nästan hälften av det svenska försvaret. Men vad gör de egentligen?

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!