Att bli förälder är omvälvande för de allra flesta. Helt plötsligt har man en person i sitt liv som man vill så väl som det praktiskt taget är möjligt. Men vill ni veta något som är det bästa för alla inblandade, d.v.s. båda föräldrarna och barnet ur ett ekonomiskt perspektiv?

Jo, det är att dela så lika som möjligt på föräldraledighet, vabb och deltidsarbete. Varför? Det finns flera anledningar. Dels handlar det om det korta perspektivet. Att vara föräldraledig och arbeta deltid innebär att det sätts av mindre till pensionen eftersom den baseras på hur hög inkomst du har. Dessutom påverkar all frånvaro från arbetet även i det långa perspektivet.

En studie har nämligen visat att för varje månad som pappan tar ut av föräldraledigheten så ökar mammans framtida lön med 7 procent. Det vill säga, familjens totala livsinkomst kan också komma att påverkas under lång tid framöver. Så det gynnar er båda att ni försöker dela lika, något som tyvärr inte är fallet idag. Försäkringskassan har mer information om detta som är bra att läsa innan ni bestämmer er.

Varför delar då inte föräldrar lika? Länsförsäkringar genomförde en undersökning i år just den här frågan ställdes. Det vanligaste svaret på varför man inte delar lika var ”praktiska skäl”. Här var t ex egenföretagare starkt representerade. Det näst vanligaste var ”jag ville vara hemma mer än min partner”. Och det är ju helt sant, det kan finnas både praktiska skäl och känslomässiga skäl som helt enkelt överskuggar även en god vilja att leva jämställt. Men mitt tips är då att ni kompenserar den som är hemma mest under föräldraledigheten eller jobbar deltid för de pensionsinsättningar som den partnern går miste om.

För vad man vill undvika är att hamnar är i en situation där man senare ångrar er. I undersökningen visade det sig nämligen att var fjärde man önskade att han hade tagit ut mer föräldraledighet. Och var sjunde kvinna önskade på samma sätt att hennes partner tagit ut mer.  Tänk igenom både de ekonomiska och känslomässiga aspekterna av detta beslut en gång till.