I november 2016 bad det ukrainska utrikesministeriet den engelskspråkiga världen att ändra stavningen på landets huvudstad. Man menade att stavningen “Kiev”, en translitterering av ryskans “Киев”, utgjorde ett exempel på ett systematiskt förtryck av ukrainsk kultur som pågått sedan Sovjetunionens tid. Istället ville man att huvudstaden skulle stavas “Kyiv” på engelska, en translitterering från ukrainskans “Київ”.

Vid den här tiden hade ett krig om den korrekta stavningen redan pågått i tretton år på Wikipedia. Redan 2003 hade redaktörer försökt ändra stavningen av huvudstaden genom att dra nytta av att alla kan redigera uppslagsverket. “Kiev” blev “Kyiv” som blev “Kiev” innan någon ändrade till “Kyiv” igen och så där höll det på. Båda sidor stod på sig. Wikipedia är ett strategiskt viktigt slagfält, eftersom det påverkar både Googles sökresultat och journalisters sätt att stava.